18. DEŇ: MODLITBA ZA VYTRVALÉ POKRAČOVANIE

Sk 2:42; Mt 6:6; 18:19-20; Kol 4:2; 1Tes 5:17

Aby svätí vytrvalo zostávali v modlitbách a aby sa ich modlitebný život budoval osobne, v malých skupinách a na cirkevných stretnutiach, dokiaľ nebude nepretržitá modlitba (Sk 2:42; Mt 6:6; 18:19-20; Kol 4:2; 1Tes 5:17).

Sk 2:42—Títo zotrvávali v apoštolskom učení a v spoločenstve, v lámaní chleba a na modlitbách.

Mt 6:6—Ale keď sa ty modlíš, vojdi do svojej komôrky, zamkni dvere a modli sa k svojmu Otcovi, ktorý je v skrytosti, a tvoj Otec, ktorý vidí v skrytosti, odplatí tebe.

Mt 18:19-20—A zase vám hovorím: Ak sa dvaja z vás dohodnú na niečom na zemi, že budú prosiť o to, dostane sa im toho od môjho Otca, ktorý je v nebesiach. Lebo kde sa dvaja alebo traja zhromaždili v mojom mene, tam som medzi nimi.

Kol 4:2—V modlení vytrvajte, bdejte pri ňom a dobrorečte.

Vytrvajte v modlitbe.