DZIEŃ 18

MODLITWA O NIEZŁOMNE TRWANIE

Dz 2:42; Mt 6:6; 18:19–20; Kol 4:2; 1 Tes 5:17

Aby święci trwali niezłomnie w modlitwie oraz rozwijali życie modlitewne sami, w małych grupach i na spotkaniach kościoła, aż modlitwa stanie się bezustanna (Dz 2:42; Mt 6:6; 18:19–20; Kol 4:2; 1 Tes 5:17).

Dz 2:42 — I trwali niezłomnie w nauce i społeczności apostołów, w łamaniu chleba i modlitwach.

Mt 6:6 — Ty zaś, gdy się modlisz, wejdź do swego ukrytego pokoju, zamknij drzwi i módl się do swego Ojca, który jest w ukryciu; a Ojciec twój, który widzi w ukryciu, odpłaci tobie.

Mt 18:19–20 — Ponownie, zaprawdę, mówię wam, że jeśli dwaj z was będą na ziemi w harmonii co do jakiejkolwiek sprawy, o którą poproszą, stanie się im to od Ojca mego, który jest w niebiosach. Bo gdzie są dwaj lub trzej zebrani w moje imię, tam Ja jestem pośród nich.

Kol 4:2 — Trwajcie niezłomnie w modlitwie, czuwając w niej z dziękczynieniem.

Trwajcie niezłomnie w modlitwie.