17. DEŇ: MODLITBA ZA SVÄTÝCH, ABY BOLI NAMÁHAJÚCIMI SA KŇAZMI

Rim 15:16; 2Tim 4:2; Sk 10:24

Aby boli všetci svätí posilnení ako konajúci kňazi evanjelia, ktorí kážu Slovo vhod i nevhod svojim príbuzným, priateľom, kolegom a ľuďom, s ktorými sa stretávajú, aby ich získali a priniesli ako posvätenú obeť Bohu (Rim 15:16; 2Tim 4:2; Sk 10:24).

Rim 15:16—aby som bol služobníkom Krista Ježiša medzi pohanmi vo svätej službe pri evanjeliu Božom, aby sa pohania stali príjemnou obeťou posvätenou Duchom Svätým.

2Tim 4:2—zvestuj slovo, buď pohotový vhod-nevhod, presviedčaj, karhaj, napomínaj so všetkou trpezlivosťou a poučovaním.

Sk 10:24—Na druhý deň prišli do Cezarey. Kornelius ich už čakal a zvolal si príbuzných a dôverných priateľov.

Vytrvajte v modlitbe.