DZIEŃ 17

MODLITWA O TO, BY ŚWIĘCI BYLI TRUDZĄCYMI SIĘ KAPŁANAMI EWANGELII

Rz 15:16; 2 Tm 4:2; Dz 10:24

Aby wszyscy święci byli pełni energii jako trudzący się kapłani ewangelii, którzy w porę i nie w porę głoszą Słowo swoim krewnym, przyjaciołom, kolegom i spotykanym ludziom po to, by ich zdobyć i złożyć z nich Bogu uświęconą ofiarę (Rz 15:16; 2 Tm 4:2; Dz 10:24).

Rz 15:16 — Abym był sługą Chrystusa Jezusa dla pogan, trudzącym się kapłanem ewangelii Boga, aby ofiara pogan była godna przychylnego przyjęcia, będąc uświęcona w Duchu Świętym.

2 Tm 4:2 — Ogłaszaj słowo; bądź gotów w porę i nie w porę; wykazuj błąd, gań, nawołuj z wszelkim cierpliwym znoszeniem i nauczaniem.

Dz 10:24 — Następnego dnia wszedł do Cezarei. Korneliusz zaś oczekiwał ich, zwoławszy swoich krewnych i bliskich przyjaciół.

Trwajcie niezłomnie w modlitwie.