17. DEN: MODLITBA ZA SVATÉ ABY BYLI KONAJÍCÍMI KNĚZI

Ř 15:16; 2Tm 4:2; Sk 10:24

Aby všichni svatí byli posíleni jako konající kněží evangelia, kteří hlásají Slovo vhod či nevhod svým příbuzným, přátelům, kolegům a lidem, se kterými se setkávají, aby je získali a přinesli jako posvěcenou oběť Bohu (Ř 15,16; 2Tm 4,2; Sk 10,24).

Rom. 15:16—That I might be a minister of Christ Jesus to the Gentiles, a laboring priest of the gospel of God, in order that the offering of the Gentiles might be acceptable, having been sanctified in the Holy Spirit.

2 Tim. 4:2—Proclaim the word; be ready in season and out of season; convict, rebuke, exhort with all long-suffering and teaching.

Acts 10:24—And on the next day they entered into Caesarea. And Cornelius was awaiting them, having called together his relatives and intimate friends.

Vytrvejte v modlitbě.