16. DEŇ: MODLITBA ZA BOHOM PREDPÍSANÚ CESTU

Sk 2:46-47; 1Pt 4:10; 1Kor 14:26; Ef 4:12, 16

Aby svätí použili súčasné okolnosti na rozvoj cirkevného života, ktorý je vitálnejší, silnejší, plodnejší a viac v súlade s Bohom predpísanou cestou, prostredníctvom uvoľnenia organickej funkcie každého svätého (Sk 2:46-47; 1Pt 4:10; 1Kor 14:26; Ef 4:12, 16).

Sk 2:46-47—deň čo deň zotrvávali jednomyseľne v chráme, lámali chlieb po domoch a prijímali pokrm s plesajúcim a úprimným srdcom, chválili Boha a boli obľúbení u všetkého ľudu. A Pán pridával na každý deň tých, ktorí boli zachránení

1Pt 4:10—Posluhujte si ako dobrí šafári rozličnej milosti Božej, každý tým duchovným darom, ktorý prijal.

1Kor 14:26—Tak čo, bratia? Kedykoľvek sa zídete, každý má niečo: žalm, poučenie, zjavenie, reč jazykmi, (jej) výklad - to všetko nech vzdeláva.

Ef 4:12, 16—aby pripravovali svätých na dielo služby, budovať telo Kristovo, On spája a zväzuje celé telo všetkými spojivami spoločnej služby a dáva každej časti pôsobiť primerane, aby telo rástlo a budovalo sa v láske.

Vytrvajte v modlitbe.