DZIEŃ 16

MODLITWA O DROGĘ USTANOWIONĄ PRZEZ BOGA

Dz 2:46–47; 1 P 4:10; 1 Kor 14:26; Ef 4:12, 16

Aby święci wykorzystywali obecne okoliczności do tego, by pielęgnować życie kościoła, które za sprawą uwolnienia organicznej funkcji każdego świętego będzie bardziej witalne, konkretne, owocne i bardziej odpowiadało drodze ustanowionej przez Boga (Dz 2:46–47; 1 P 4:10; 1 Kor 14:26; Ef 4:12, 16).

Dz 2:46–47 — I codziennie, jednomyślnie trwając niezłomnie w świątyni i łamiąc chleb po domach, przyjmowali wspólnie pokarm z radością i prostotą serca, wysławiając Boga i mając łaskę u całego ludu. Pan zaś codziennie dodawał razem tych, którzy byli zbawiani.

1 P 4:10 — Każdy, tak jak otrzymał dar, usługując nim między sobą jako dobrzy szafarze różnorakiej łaski Boga.

1 Kor 14:26 — Cóż więc, bracia? Kiedy się razem schodzicie, każdy ma psalm, ma naukę, ma objawienie, ma język, ma tłumaczenie. Niech wszystko się dzieje dla budowania.

Ef 4:12, 16 — Dla doskonalenia świętych ku dziełu posługi, ku budowaniu Ciała Chrystusa, z którego całe Ciało, razem łączone i razem wiązane poprzez każdy staw obfitego zaopatrzenia i poprzez działanie w swojej mierze każdej jednej części, sprawia wzrost Ciała ku budowaniu samego siebie w miłości.

Trwajcie niezłomnie w modlitwie.