10. DEŇ: MODLITBA ZA JEDNOMYSEĽNOSŤ

Rim 15:6; Kol 3:10-11

Aby všetky miestne cirkvi boli v silnej jednomyseľnosti, oslavujúc nášho Boha a Jeho Krista jednými ústami, aby sa prejavila skutočnosť jedného nového človeka (Rim 15:6; Kol 3:10-11).

Rim 15:6—aby ste jednou mysľou a jednými ústami oslavovali Boha a Otca nášho Pána Ježiša Krista.

Kol 3:10-11—a obliekli nového, ktorý sa obnovuje ku pravému poznaniu podľa obrazu svojho Stvoriteľa. Tu už nie je ani Grék, ani Žid, ani obrezaný, ani neobrezaný, ani barbar, ani Skýt, ani otrok, ani slobodný, ale všetko a vo všetkých je Kristus.

Vytrvajte v modlitbe.