DZIEŃ 10

MODLITWA O JEDNOMYŚLNOŚĆ

Rz 15:6; Kol 3:10–11

Aby wszystkie kościoły trwały w zwycięskiej jednomyślności i chwaliły naszego Boga i Jego Chrystusa jednymi ustami, żeby doprowadziło to do pojawienia się rzeczywistości jednego nowego człowieka (Rz 15:6; Kol 3:10–11).

Rz 15:6 — Abyście jednomyślnie jednymi ustami chwalili Boga i Ojca naszego Pana Jezusa Chrystusa.

Kol 3:10–11 — I przyoblekliście się w nowego człowieka, który jest odnawiany ku pełnemu poznaniu, według obrazu Tego, który go stworzył, gdzie nie może być Greka i Żyda, obrzezania i nieobrzezania, barbarzyńcy, Scyty, niewolnika, wolnego, lecz Chrystus jest wszystkimi i we wszystkich.

Trwajcie niezłomnie w modlitwie.