Dz 17:26–27; Flp 1:21a; Rz 12:2; Ef 4:16; Obj 19:7

Módlmy się o ostatnie poruszanie Boga na całej ziemi, aby zyskał On tych, którzy znają wspaniałego, wszechzawierającego Chrystusa, doświadczają Go jako swoje życie i żyją Go oraz których On przeobraża i buduje, aby byli Jego Ciałem, a ostatecznie oblubienicą przygotowaną na Jego powrót (Dz 17:26–27; Flp 1:21a; Rz 12:2; Ef 4:16; Obj 19:7).

Dz 17:26–27 — I z jednego uczynił wszystkie narody ludzkie, aby zamieszkiwały na całym obliczu ziemi, ustalając zawczasu ich wyznaczone pory i granice ich zamieszkania, aby szukały Boga, czy może nie mogłyby Go wyczuć po omacku i znaleźć, chociaż nie jest On daleko od każdego z nas.

Flp 1:21a — Dla mnie bowiem żyć to Chrystus.

Rz 12:2 — I nie kształtujcie siebie według tego wieku, ale dajcie się przeobrażać przez odnowienie umysłu, abyście sprawdzali, co jest wolą Boga, co jest dobre, miłe i doskonałe.

Ef 4:16 — Z którego całe Ciało, razem łączone i razem wiązane poprzez każdy staw obfitego zaopatrzenia i poprzez działanie w swojej mierze każdej jednej części, sprawia wzrost Ciała ku budowaniu samego siebie w miłości.

Obj 19:7 — Cieszmy się i radujmy, i oddajmy Mu chwałę, bo nadszedł ślub Baranka i Jego żona się przygotowała.

Trwajcie niezłomnie w modlitwie.