۲۴ ساعت / ۳۰ روز
دعای جمعی

۲۴ ساعت /
۳۰ روز

دعای جمعی

اطلاعیه نهایی

هنگامی که شما این را می خوانید، کلیساهای محلی در بازیابی خداوند دعای جهانیِ بی سابقه ای را به طور شبانه روزی (24 ساعته و 7 روز هفته) به اتمام رسانده اند، که شروع آن از یکم آوریل بوده و در سی ام ماه می خاتمه یافت. روی هم رفته، 13700 نفر از مقدسین در سایت اینترنتی unceasinglypray.org (پیوسته دعا کنید) برای دعا کردن در یک بازه زمانی 15 دقیقه ای ثبت نام کردند ، که هر دقیقه از روز را پوشش داد و نماینده تمام ساعت های محلی در دنیا است. ما گزارشهایی نیز از تعداد بسیار زیادی که بدون ثبت نام کردن، در سراسر دنیا با ایمان دعا می کردند، دریافت کردیم؛ در واقع، ما باور داریم که جمع تعداد مقدسینِ شرکت کننده بسیار بیشتر از 50000 نفر بود.

گزیده ای از خدمتگزاری

«در عهد جدید پرستشگاه خدا (معبد) از کاهنانی تشکیل یافته که دعا می کنند، یعنی بخور می سوزانند. بنابراین، معبد باید یک معبد دعا باشد (لوقا 46:19). کلیسای بنا شده، همان خانۀ دعاست. این یک تعلیم نیست، و نه یک عقیده. این برای ساختن کلیسا الزامی است. برخی از مقدسین باید به طور عملی برای انجام خدمت کاهنیِ ورود به قدس الاقداس و سوزاندن بخور به پا خیزند؛ یعنی باید کسانی باشند که برای دعا برخیزند. اگرنه، بنا ساختن کلیسا امکان پذیر نخواهد بود.

در کلیساها ما با کمبود مقدسینی که خواستار خدمت کاهنی سوزاندن بخور در مقابل خدا باشند، مواجه هستیم. خداوند ما را روشن ساخته تا این نیاز را برآورده کنیم.»

—Witness Lee, The Exercise of the Spirit and the Building of God