8. DEŇ: MODLITBA ZA SPIACICH, SPURNÝCH A TÝCH, KTORÍ ODPADLI

Ef 5:14b; Jk 5:19; Ga 6:1

Aby sa driemajúci veriaci oživili, vzdorovití kresťania sa obnovili a aby sa svätí, ktorí odpadli, navrátili k Pánovi a k spoločenstvu cirkvi (Ef 5:14b; Jk 5:19; Ga 6:1).

Ef 5:14b—Preto hovorí: Prebuď sa, kto spíš, vstaň z mŕtvych a zaskvie sa ti Kristus.

Jk 5:19—Bratia moji, ak niekto medzi vami zblúdi od pravdy, a iný ho obráti,

Ga 6:1—Bratia, ak by niekoho aj pristihli pri nejakom poklesku, vy, duchovní, napravte ho v duchu tichosti - a daj si pozor, aby si aj ty nepadol do pokušenia.

Vytrvajte v modlitbe.