DZIEŃ 8

MODLITWA ZA UŚPIONYCH, ZBŁĄKANYCH I TYCH, KTÓRZY ZESZLI Z WŁAŚCIWEJ DROGI

Ef 5:14; Jk 5:19; Ga 6:1

O ożywienie uśpionych wierzących, odzyskanie zbłąkanych chrześcijan i przywrócenie świętych, którzy zeszli z właściwej drogi, dla Pana i społeczności kościoła (Ef 5:14; Jk 5:19; Ga 6:1).

Ef 5:14 — Dlatego mówi On: Obudź się, który śpisz, i powstań z martwych, a zaświeci na ciebie Chrystus.

Jk 5:19 — Moi bracia, jeśli ktoś wśród was daje się zwieść i odciągnąć od prawdy, a ktoś go zawraca.

Ga 6:1 — Bracia, nawet jeśli człowiek da się pochwycić jakiemuś przewinieniu, wy, którzy jesteście duchowi, przywróćcie takiego w duchu potulności do właściwego stanu, bacząc każdy na samego siebie, abyś i ty nie był kuszony.

Trwajcie niezłomnie w modlitwie.