Flp 3:20; 2Tim 4:8; Tít 2:13; Zj 22:20

Aby sa Pán Ježiš rýchlo vrátil (Flp 3:20; 2Tim 4:8; Tít 2:13; Zj 22:20).

Flp 3:20—Ale naša otčina je v nebesiach; odtiaľ očakávame aj Spasiteľa, Pána Ježiša Krista

2Tim 4:8—Už mi je pripravený veniec spravodlivosti, ktorý mi dá v onen deň Pán, ten spravodlivý sudca, a to nielen mne, ale aj všetkým, ktorí milovali Jeho zjavenie.

Tít 2:13—očakávajúc blahoslavenú nádej a zjavenie slávy nášho veľkého Boha a Spasiteľa Krista Ježiša

Zj 22:20—Ten, ktorý dosvedčuje tieto veci, hovorí: Áno, prídem čoskoro! Amen! Príď, Pane Ježišu!