Flp 3:20; 2 Tm 4:8; Tt 2:13; Obj 22:20

Aby Pan Jezus szybko powrócił (Flp 3:20; 2 Tm 4:8; Tt 2:13; Obj 22:20).

Flp 3:20 — Bo nasza wspólnota istnieje w niebiosach, skąd też gorliwie wyczekujemy Zbawiciela, Pana Jezusa Chrystusa.

2 Tm 4:8 — Odtąd odłożona jest dla mnie korona sprawiedliwości, którą Pan, sprawiedliwy Sędzia, odpłaci mi w tym dniu, a nie tylko mnie, lecz także wszystkim tym, którzy ukochali Jego ukazanie się.

Tt 2:13 — Oczekując błogosławionej nadziei — ukazania się chwały naszego wielkiego Boga i Zbawiciela, Jezusa Chrystusa.

Obj 22:20 — Ten, który to wszystko zaświadcza, mówi: Tak, przychodzę szybko. Amen. Przyjdź, Panie Jezu!