Zj 8:1-8

Aby svätí prinášali modlitby, ku ktorým Kristus ako iný Anjel môže pridať kadidlo, aby bol z Božieho trónu uvrhnutý na zem oheň spravodlivého súdu, ktorý sa vysporiada s bezbožnosťou a bezzákonnosťou (Zj 8:1-8).

Zj 8:1-8—A keď otvoril siedmu pečať, nastalo v nebi ticho asi na polhodinu. Potom som videl sedem anjelov, ktorí stáli pred Bohom a dostali sedem trúb. Iný anjel prišiel, postavil sa k oltáru so zlatou kadidelnicou a dostal mnoho tymianu, aby ho pridal k modlitbám všetkých svätých na zlatý oltár pred trónom. Dym tymianu vystupoval z anjelovej ruky pred Boha k modlitbám svätých a anjel vzal kadidelnicu, naplnil ju ohňom z oltára a hodil ju na zem. A nastali hromy, zvuky, blesky a zemetrasenie. Sedem anjelov, ktorí mali sedem trúb, sa pripravilo trúbiť. Zatrúbil prvý. Nastalo krupobitie, oheň zmiešaný s krvou, a padlo to na zem. Tretina zeme zhorela, tretina stromov zhorela a všetka zelená tráva zhorela. Zatrúbil druhý anjel. A do mora padlo niečo ako veľký, ohňom horiaci vrch. Tretina mora sa premenila na krv,

Vytrvajte v modlitbe.