Obj 8:1–8

Módlmy się za świętych, aby ofiarowali modlitwy, do których Chrystus, inny Anioł, może dodać kadzidło, tak by z tronu Bożego spadł na ziemię ogień sprawiedliwego sądu i rozprawił się z bezbożnością oraz bezprawiem (Obj 8:1–8).

Obj 8:1–8 — A gdy otworzył siódmą pieczęć, nastała w niebie cisza na około pół godziny. I zobaczyłem siedmiu aniołów, którzy stoją przed Bogiem, i dano im siedem trąb. I przyszedł inny Anioł, i stanął przy ołtarzu, mając złotą kadzielnicę, i dano Mu wiele kadzidła, aby je ofiarował z modlitwami wszystkich świętych na złotym ołtarzu, który był przed tronem. I dym kadzidła wzniósł się z modlitwami świętych z ręki Anioła przed Bogiem. A Anioł wziął kadzielnicę i napełnił ją ogniem ołtarza, i rzucił na ziemię; i były grzmoty i głosy, i błyskawice, i trzęsienie ziemi. A siedmiu aniołów, którzy mieli siedem trąb, przygotowało się, aby zatrąbić. I pierwszy zatrąbił, i był grad i ogień zmieszany z krwią, i zostało to rzucone na ziemię; i trzecia część ziemi została spalona, i trzecia część drzew została spalona, i wszystka zielona trawa została spalona. I drugi anioł zatrąbił, i jakby wielka góra płonąca ogniem została rzucona w morze; i trzecia część morza stała się krwią.

Trwajcie niezłomnie w modlitwie.