DZIEŃ 13

MODLITWA O UŚWIĘCENIE ŚWIĘTYCH

1 Tes 5:22–23; Rz 12:2, 4–5

Aby święci zostali zachowani i uświęceni w ich trójczęściowej istocie oraz oddzieleni dla Boga od tego, co pospolite i grzeszne (1 Tes 5:22–23) i nie upodabniali się do tego wieku, ale dawali się przeobrazić i sprawdzali, co jest wolą Boga za sprawą prowadzenia życia Ciała (Rz 12:2, 4–5).

1 Tes 5:22–23 — Wstrzymujcie się od wszelkiego rodzaju zła. I niech sam Bóg pokoju uświęci was zupełnie, i niech wasz duch i dusza, i ciało będą zachowane w całości, bez zarzutu, przy przyjściu naszego Pana Jezusa Chrystusa.

Rz 12:2 — I nie kształtujcie siebie według tego wieku, ale dajcie się przeobrażać przez odnowienie umysłu, abyście sprawdzali, co jest wolą Boga, co jest dobre, miłe i doskonałe.

Rz 12:4–5 — Jak bowiem w jednym ciele mamy wiele członków, a nie wszystkie członki mają tę samą funkcję, tak my, których jest wielu, jesteśmy jednym Ciałem w Chrystusie, a pojedynczo jesteśmy członkami siebie nawzajem.  

Trwajcie niezłomnie w modlitwie.