NASTAVITE POSTOJANO U POSREDOVANJU

30. TRAVANJ (APRIL)

Dragi sveti

Kako zahvaljujemo Gospodu na Njegovoj izobilnoj opskrbi crkvama i svetima u NjegovoJ obnovi koja je osposobila tolike mnoge da posreduju kao jedan čovjek u posljednjih mjesec dana. U povijesti (istoriji) Njegove obnove nikada nije postojala takva globalna, cjelodnevna molitva. Iako osjećamo da ovaj kooridnirani trud dokončamo 30. Travnja (aprila), nadamo se Gospodu da ovo neće biti samo jedno razdoblje molitve, već da će nas ono održati da nastavimo napredovati u našem osobnom molitvenom životu i u korporativnoj molitvenoj službi crkve.

 Vjerujemo da je svaki sveti koji je uzeo na sebe ovo breme stekao spoznaju ustrajnosti koja je potrebna za posredničku molitvu (Kol 4:2). To je zato što u nevidljivoj sferi bijesni rat između Boga i Njegovog neprijatelja, Sotone. Naravno, Božji naum će se u konačnici ispuniti, ali koliko brzo će se to dogoditi i tko se čini da naoko pobjeđuje u bitci ovisi o tome koliko Božji narod surađuje s Njim u molitvi. Sotona to zna, zato on svim silama nastoji ometati našu molitvu. Zapravo, budući da je čitav tok ovog doba protiv naše molitve, brat Lee nam je rekao: «Ustrajati u molitvi je poput veslanja u čamcu uzvodno. Ako ne ustrajete, struja će vas nositi nizvodno. Bez sumnje, za ustrajanje na ovaj način, bilo u veslanju, bilo u molitvi, potrebno je mnogo energije» (Studij života – Kološanima, str. 580). Zbog toga nam je potrebno Gospodnje osnaživanje (Ef 6:10).Studija života - Kološanima, p. 580). Because of this, we need the Lord’s empowering (Eph. 6:10).

 Brat Lee dao je neke praktične savjete da nam pomogne ustrajati u molitvi. Prvo, naložio nam je da se temeljito ophodimo s Gospodom i čak da Mu se zavjetujemo u vezi s našim molitvenim životom. Takav zavjet izražava našu težnju da budemo molitvena osobu, istovremeno priznajući da nam je potreban Gospod da nas osposobi da budemo vjerni da ispunimo svoj zavjet. Drugo, moramo svaki dan izdvojiti jedno ili više određenih vremenskih razdoblja da bismo se molili (Dn 6:10). Morali bismo smatrati molitvu najvažnijom stvari i ne dopustiti da nam išta uzurpira ili prekida molitvu. Treće, moramo biti pažljivi u govoru za vrijeme našeg svakodnevnog života, jer nemaran govor guši naš molitveni duh (Ef 4:29-30; usp. 1 Sol 5:19 i podbilješka). Četvrto, moramo koristiti svoj duh, vježbati svoju volju, smiriti naš um i regulirati svoje emocije kako bismo se primjereno molili (Ef 6:18; 2 Tim 1:7; 1 Pt 4:7). Peto, iskustvo nas uči da nam molitva sa kompanjonom pomaže da razvijemo više dosljednosti u molitvi (vidi Studij života – Kološanima, str. 581-583, i Studij života - Efežanima, str. 552-555, za više detalja o ovim praksama koje nam mogu pomoći). Studija života - Kološanima, pp. 581-583, and Life-study of Ephesians, pp. 552-555, for more detail on these helpful practices).

 Vježbanje molitve na takav način ima ogromne koristi. Ona uzrokuje da se miješamo s Gospodom tako da postanemo reprodukcija Njega kao čovjeka molitve (Mt 14:23; Mk 1:35; Lk 5:16). To uzrokuje da usmjerimo svoj um na ono što je gore, umjesto na zemaljske stvari povezane s našim vlastitim interesima (Kol 3:2). To nas osposobljava da se sjedinimo sa posredničkom službom uzašlog Krista za Božje interese na Zemlji (Rim 8:34; Heb 7:25). Ta posrednička molitva, koja je u Kristu i s Kristom kao kādom «nije molitva za nas same, već molitva za sprovođenje božanske uprave, za udjeljivanje Božje opskrbljujuće milosti (blagodati), za crkve i svete. Takva molitva je mirisni kād Bogu - ona ispunjava Njegov naum, zadovoljava Njegovu čežnju i raduje Njegovo srce» (Izl 30:7, podbilješka 1). Nadalje, dok u molitvi pristrupamo naprijed prijestolju milosti (blagodati), mi primamo milosrđe (milost) i nalazimo milost (blagodat) za pravovremenu pomoć (Heb 4:16). Naša će molitva donijeti blagoslov nama, našim crkvama i našim narodima.

 Bez obzira da li smo po našoj procjeni uspjeli ili nismo uspjeli u svojoj molitvi u proteklih trideset dana, moramo nastaviti pritišćući dalje i napredovati od ove točke prema naprijed. Snažno potičemo sve svete da uzmu 30 predloženih molitvenih bremena na unceasinglypray.org i da mole nad njima opet za vrijeme mjeseca svibnja (maja). Vjerujemo da ako se vratite nazad da se molite za ovih trideset stavaka i stihovima koji ih prate, shvatit ćete da postoji još mnogo toga što zahtijeva naše kontinuirano posredovanje. Neka Gospod ojača Svoju obnovu i učini nas Svojim domom molitve (Mk 11:17). Slavimo našeg milosrdnog i vjernog Velikog Svećenika koji je uzvišeniji od nebesa (Heb 2:17; 7:26) i koji nas uvodi u jednost sa Njim u Svojoj nebeskoj službi posredovanja (Jk 5:17 i podbilješka).

 Vaša braća u Kristu,

Suradnici u Gospodnjoj obnovi