ADANMIŞLIKLA ARACILIK ETMEYE DEVAM ETMEK

29. NİSAN, 2020

Sevgilli kutsallar,

Rab'be şükrediyoruz ki, geçen ay boyunca O'nun geri kazanmasında kiliselere ve kutsallara bol miktarda sağlaması için bu kadar çoğumuzun tek bir insan olarak aracılık edişini sağlamıştı. Rab'bin geri kazanmasının tarihinde hiç bu kadar küresel ve gece gündüz dua olmamıştı. Bu koordineli emeği 30 Nisan'da sona erdirmek istiyorsak da, Rab'de bunun sadece bir dua mevsimi olmayacağını, aynı zamanda Rab'bin kişisel dua hayatımızda ve kilisenin toplu dua hizmetinde ilerlemeye devam etmek için hepimizi südüreceğini umuyoruz.

 Bu yükü n altına giren her kutsalın aracılık eden dua için gerekli olan adanmışlıktan bir miktar farkındalık kazandığına inanıyoruz (Kol. 4: 2). Çünkü görünmeyen alemde Tanrı ve düşmanı Şeytan arasında şiddetli bir savaş var. Kuşkusuz, Tanrı’nın amacı sonuçta yerine getirilecektir, ancak bunun ne kadar çabuk gerçekleştiği ve belli bir zamanda savaşı kimin kazandığı, Tanrı’nın halkının dua ile ne kadar işbirliği yaptığına bağlıdır. Şeytan bunu biliyor, bu yüzden elbette dualarımızı engellemeye çalışıyor. Aslında, bu çağın tüm gelgitleri dualarımıza aykırı olduğu için Lee Kardeş bize, “Duada sebat etmek, yukarı doğru bir tekne kürek çekmek gibidir. Eğer sebat etmezseniz, akım tarafından aşağı doğru taşınacaksınız. Kuşkusuz, bu şekilde ya kürek çekerken ya da dua ederken ısrar etmek büyük miktarda enerji gerektirir.”Koloseliler Kitabının Yaşamla Çalışmasıs. 580, İngilizce). Bu nedenle Rab'bin güçlendirilmesine ihtiyacımız var (Ef. 6:10).

 Lee Kardeş duada direşmemize yardımcı olacak bazı pratik ipuçları verdi. Birincisi, bizi Rab'le iyice halletmemiz ve hatta dua hayatımızla ilgili bir adak admak için emretti. Böyle bir adak, dua eden bir kişi olma arzumuzu ifade ederken, adağımızı yerine getirmemiz için güvenirli kalmamızı sağlayan Rab'be ihtiyacımız olduğunu kabul eder. İkincisi, dua etmek için her gün bir veya daha fazla kesin zaman ayırmamız gerekir (Dan. 6:10). Duaları en önemli şey olarak düşünmeli ve bu zamanları hiçibir şeyin gasp etmesine veya dualarımızı kesmesine izin vermemeliyiz. Üçüncüsü, gündelik hayatımız boyunca konuşmamıza dikkat etmeliyiz. Çünkü gevşek konuşma dua eden ruhumuzu söndürür (Ef. 4: 29-30; krş. 1Se. 5:19 ). Dördüncüsü, doğru dua etmek için ruhumuzu kullanmalı, irademizi çalıştırmalı, zihnimizi sakinleştirmeli ve duygularımızı düzenlemeliyiz (Ef. 6:18; 2Ti. 1: 7; 1Pe. 4: 7). Beşinci olarak, tecrübe bize bir yoldaş ile dua etmenin, dualarımızda daha fazla süreklilik geliştirmemize yardımcı olduğunu öğretir. Koloseliler Kitabının Yaşamla Çalışması, pp. 581-583, and Life-study of Ephesians, pp. 552-555, for more detail on these helpful practices).

 Dua etmekte bu şekilde egzersiz yapmanın muazzam faydaları vardır. Bu, Rab'le karışmamıza neden olur, böylece O'nun bir dua eden kişi olarak çoğaltması oluruz (Mat. 14:23; Mar. 1:35; Luk. 5:16). Bu, kendi çıkarlarımızla ilgili dünyevi meseleler yerine zihnimizi gökteki değerlere koymamıza neden olur (Kol. 3: 2). Bu, Tanrı'nın yeryüzündeki çıkarları için göğe yükselen Mesih'in aracılık hizmetine katılmamızı sağlar (Rom. 8:34; İbr. 7:25). Buhur olarak Mesih'te ve Mesih'le olan bu aracılık duası, “kendimiz için dua değil, ilahi idarenin gerçekleştirilmesi, Tanrı'nın lütfunun dağıtılması, kiliseler ve kutsallar için duadır. Böyle bir dua Tanrı'ya hoş kokulu bir buhurdur - amacını yerine getirir, arzusunu tatmin eder ve kalbini sevindirir”(Çık. 30: 7, dipnot 1). Dahası, duada lütuf tahtına yaklaştığımızda, yardım gereksindiğimizde merhamet alırız ve lütuf buluruz (İbr. 4:16). Dualarımız kendimize, kiliselerimize ve uluslarımıza kutsama getirecektir.

 Tahminimize göre son otuz gün içinde dualarımızda başarılı ya da başarısız olsak da, bu noktadan devam etmeli ve ilerlemeliyiz. Tüm kutsallar, unceasinglypray.org Tahminimize göre son otuz gün içinde dualarımızda başarılı ya da başarısız olsak da, bu noktadan devam etmeli ve ilerlemeliyiz. Tüm kutsallar, unceasinglypray.org üzerindeki otuz önerilen dua yükünün altına girmeye ve Mayıs ayı boyunca tekrar dua etmeye teşvik ediyoruz. Bu otuz öğeyi ve onlarla birlikte olan ayetleri dua etmeye geri dönerseniz, sürekli aracılık etmemiz gerektiren çok şey olduğunu fark edeceğinize inanıyoruz. Rab, O'nun geri kazanmasını güçlendirsin ve bizi dua evi yapsın (Mar. 11:17). Göklerden daha yücelere çıkarılmış olan merhametli ve sadık Başkâhinimizi (İbr. 2:17; 7:26) ve bizi O'nun göksel aracılık etme hizmetinde O'nunla birliğe getireni övelim (Yak. 5:17 ve dipnot).

 Mesih'te Kardeşleriniz,

Rab'bin geri kazanışında hizmetin emektaşları