SALAMAT 
KAAYO

Salamat sa pagpalista aron moampo. Makadawat na dayon kag mga email nga dunay gisugyot nga iampo matag adlaw.