AKTUALIZÁCIE

Slovo povzbudenia od brata Minoru Chena (2)

NAHRATÉ 28. APRÍLA 2020

Slovo povzbudenia od brata Jamesa Lee

NAHRATÉ 20. APRÍLA 2020

Slovo povzbudenia od brata Andrew Yu

NAHRATÉ 19. APRÍLA 2020

Slovo povzbudenia od brata Rona Kangasa

NAHRATÉ 12. APRÍLA 2020

Slovo povzbudenia od brata Minoru Chena

NAHRATÉ 11. APRÍLA 2020