NOVOSTI

Riječ ohrabrenja od Minoru Chen-a (2)

SNIMLJENO 28 TRAVNJA (APRILA) 2020.

Riječ ohrabrenja od Jamesa Lee-ja

SNIMLJENO 20. TRAVNJA (APRILA) 2020.

Riječ ohrabrenja od Andrewa Yu-a

SNIMLJENO 19. TRAVNJA (APRILA) 2020.

Riječ ohrabrenja od Rona Kangasa

SNIMLJENO 12. TRAVNJA (APRILA) 2020.

Riječ ohrabrenja od Minoru-a Chen-a

SNIMLJENO 11. TRAVNJA (APRILA) 2020.